pożyczka profilowana

Na lata 2014-2020 województwo pomorskie otrzymało 120 mln zł na rozwój przedsiębiorczości oraz na działalność badawczo-rozwojową. W ramach tych przedsięwzięć dostępne są atrakcyjne instrumenty finansowe.

Wicelider w Polsce

Województwo pomorskie to region, który doskonale korzysta ze środków i programów unijnych, zajmując tym samym drugie miejsce w rankingu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

pożyczka profilowana

Pożyczka Profilowana

Finansowaniu w ramach Pożyczki Profilowanej obejmuje przede wszystkim przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, które są realizowane na obszarze województwa pomorskiego, służące wzmocnieniu potencjału konkurencyjnego firm, a także ich zdolności do rozszerzania oferty produktowej lub usługowej oraz zwiększenia produktywności przedsiębiorstw. Dzięki finansowaniu w ramach Pożyczki Profilowanej firmy będą w stanie poszerzyć swoje rynki zbytu oraz paletę oferowanego asortymentu, a także poprawić jakość produktów lub usług. Pożyczka Profilowana dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wspiera ich inwestycje oraz rozwiązania organizacyjne w celu ograniczenia zasobochłonności procesów produkcyjnych.

Pożyczka Profilowana to finansowanie o wysokości od 300 tys. do nawet 1 mln zł na zasadach pomocy de minimis lub rynkowych. Okres spłaty zobowiązania wynosi nawet 7 lat, a karencja w jego spłacie to maksymalnie 12 miesięcy. Pożyczka ma na celu realizację inwestycji związanych m.in. z:

  • wdrożeniem nowego procesu produkcyjnego,
  • zmianą formy świadczenia usług,
  • kupnem nowych urządzeń i maszyn,
  • rozbudową zaplecza oraz infrastruktury przedsiębiorstwa.

Finasowaniem projektu Pożyczki profilowanej dla województwa pomorskiego zajmuje się Polska Fundacja Przedsiębiorczości oraz Bank Spółdzielczy w Czersku.