marketing odpowiedzialny społecznie

Zmieniające się, współczesne biznesowe środowisko pociąga za sobą zmiany społecznych postaw i priorytetów. Epoka szybkiej i bezrefleksyjnej konsumpcji już minęła. Współczesne społeczeństwo staje się bardziej wymagające. Odpowiedzią na kształtujący się, nowy system wartości, jest odpowiedzialność społeczna.

Jeszcze nie tak dawno, dla większości działających na rynku przedsiębiorstw najważniejszy był szybki zysk. To na jego osiągnięciu skupiały się strategie marketingowe. Takie podejście dzisiaj już się nie sprawdza. Przedsiębiorstwa, które chcą utrzymać zyski, muszą zaangażować się społecznie. W ten sposób mogą budować długofalową strategię marketingową, której głównym założeniem jest  stworzenie pozytywnego wizerunku marki zgodnego z poglądami i postawami konsumentów.

Marketing społecznie zaangażowany – w czym rzecz?

Wraz ze wzrostem świadomości społecznej, klienci zaczęli interesować się nie tylko produktami czy usługami, ale również przedsiębiorstwami, które je oferują. Marka nie jest już kojarzona jedynie z tym, co próbuje sprzedać, ale także z tym, co sama sobą reprezentuje. Okazało się, że firmy odpowiedzialne społecznie, które w swojej misji mają zawarte szlachetne cele czy idee ekologiczne, cieszą się o wiele większym zaufaniem klientów, co przekłada się na większą chęć skorzystania z ich oferty.

marketing społeczny

Nieocenione stały się udziały firm czy organizacji w akcjach non-profit, które dodatkowo ocieplają wizerunek przedsiębiorstw. Wykorzystanie marketingu społecznie zaangażowanego okazało się prawdziwym sukcesem marketingowym, który zrewolucjonizował podejście do marketingu jako takiego. Przemyślane strategie marketingowe pozwoliły zbudować wokół marek prawdziwe społeczności, które obok zainteresowania ofertą łączy również podobne podejście do życia czy system wyznawanych wartości. Tym samym identyfikacja z marką staje się często identyfikacją światopoglądową.

Marketing społeczny – czyli kreacja postaw i zachowań społecznych

Ciekawym, ale wcale nie zaskakującym zjawiskiem, jest zastosowanie marketingu przez organizacje non-profit, w celach kształtowania odpowiednich postaw społecznych. Skoro strategie marketingowe okazały się skutecznym narzędziem sprzedaży usług oraz produktów, to dlaczego nie miałyby równie skutecznie wpływać na poglądy.

Wszystkie kampanie społeczne są swojego rodzaju działaniami marketingowymi, które mają za zadanie ukierunkować odbiorców na konkretne zachowania. Marketing społecznie odpowiedzialny z reguły ma na celu zwiększenie świadomości społecznej i poprawę danej sytuacji. Jego emocjonalny charakter sprawdza się jednak również w komercyjnym zastosowaniu, co udowadnia właśnie marketing społecznie zaangażowany.

Dzisiaj każda firma, która chce osiągnąć sukces, musi wziąć pod uwagę zmieniające się realia. Marketing społecznie zaangażowany i odpowiedzialność społeczna firmy stanowią w takiej sytuacji fundament długofalowej strategii marketingowej. Profesjonalne szkolenia z marketingu questus uwzględniają tę wiedzę. Warto ją poznać i wdrażać w swoich firmach czy organizacjach. Sukces bowiem osiąga się wtedy, gdy jest się elastycznym i przygotowanym na zmiany. Marketing nie jest tutaj wyjątkiem.