odprowadzanie spalin

Posiadanie kominka w domu wiąże się z koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków do jego eksploatacji. Jako urządzenie grzewcze, kominek spalając paliwa, musi być wyposażony w przyłącze do odprowadzania spalin. Wiele osób skupia się tylko na tym, w jaki sposób kominek prezentuje się we wnętrzu, zapominając o tym, że najważniejszą rolę spełniają właściwie podłączone systemy odprowadzania produktów spalania. Mają one znaczenie nie tylko dla prawidłowej eksploatacji kominka, ale także zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, podczas korzystania z paleniska.

Funkcje systemu odprowadzania spalin

System odprowadzania spalin łączy kominek z kominem, za pomocą specjalnych przyłączy, które pozbywają się produktów spalania na zewnątrz budynku. Instalacja taka składa się z wielu kompatybilnych elementów, które tworzą spójną całość. Ważną kwestią jest to, żeby system odprowadzania spalin był dobrany do konkretnego rodzaju kominka i zgodny z parametrami budynku i komina. Aby przyłącze należycie spełniło swoją rolę, musi być przede wszystkim szczelne. Wydobywanie się spalin może spowodować, że na ścianach pojawią się czarne smugi, a przedostawanie się produktów spalania do wnętrza budynku może przede wszystkim stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców. System odprowadzania spalin ze względu na prace w ciężkich warunkach musi być odporny na wysokie temperatury i intensywne użytkowanie, aby mógł spełniać swoją funkcję przez wiele lat. Podczas instalacji systemu odprowadzania spalin, należy również zwrócić uwagę na to, aby poszczególne elementy przyłącza miały prostą strukturę, a przewody odpowiednią szerokość. Uniemożliwi to osadzanie się sadzy wewnątrz instalacji oraz zapewni swobodny przepływ spalin na zewnątrz budynku.

odprowadzanie spalin

Budowa przyłącza odprowadzania spalin

Przyłącza kominowe różnią się sobą sposobem montażu oraz materiałami, z których są wykonane, jednak większość wariantów zbudowana jest w podobny sposób. W całej instalacji najważniejszą rolę odgrywają niektóre elementy, występujące we wszystkich typach systemów odprowadzania spalin. Na cały system składa się adaptor służący do przymocowania wylotu kominka do przewodu odprowadzającego. Bezpośrednio do niego podłączony jest szyber, za pomocą którego można regulować przepustowość ciągu kominowego. W wyższej warstwie systemu odprowadzania spalin znajduje się także radiator wpływający na lepsze wykorzystanie ciepła, kolano z rewizją pomocne podczas czyszczenia przyłącza oraz rura i wkładka łącząca całą instalację z kominem.

Prawidłowo podłączony system odprowadzania spalin jest gwarancją bezpieczeństwa oraz umożliwia optymalne wykorzystanie ciepła pochodzącego z kominków. Aby należycie spełniał swoją funkcję, trzeba odpowiednio o niego dbać i użytkować kominek zgodnie z przeznaczeniem. Kominek musi być ogrzewany takim paliwem, do którego jest przystosowany, gdyż nieprawidłowa eksploatacja może mieć wpływ na jego trwałość i szczelność przewodów odprowadzania spalin.