1% białaczka

Białaczka to choroba nowotworowa, która polega na nieprawidłowym działaniu leukocytów lub ich nadmiernym namnażaniu się. Białe krwinki krążąc po organizmie uszkadzają kolejne narządy i niszczą zdrowe komórki. Białaczkę ze względu na przebieg i istotę choroby można podzielić na ostrą i przewlekłą lub limfoblastyczną, limfocytową i szpikową. Jeszcze do niedawna, gdy geneza choroby nie była do końca poznana, leczenie opierało się na remisji objawów i przedłużenia życia chorego. Obecnie, gdy podłoże genetyczne białaczki zostało odkryte, wiele przypadków można całkowicie wyleczyć.

Leczenie białaczki

Zdiagnozowanie białaczki we wczesnym stadium rozwoju daje szanse na całkowite wyleczenie lub znaczne przedłużenie życia chorego w stanie umożliwiającym normalne funkcjonowanie. Białaczka przewlekła w pierwszym etapie rozwoju choroby nie daje praktycznie żadnych objawów, a białaczka ostra atakuje agresywnie, dlatego medycyna ciągle poszukuje nowych metod leczenia. Obecnie najskuteczniejszą jest przeszczep szpiku lub komórek macierzystych z krwi obwodowej, co daje szanse na całkowite wyleczenie. W niektórych przypadkach wystarczy regularnie przyjmowana chemia, jeżeli nie doszło do rozległych spustoszeń w organizmie. Leczenie może być kosztowne, dlatego aby umożliwić równe szanse na wyzdrowienie osobom, które znajdują się w ciężkiej sytuacji materialnej, warto przekazać 1% na białaczkę. My na tym nic nie tracimy, a dzięki temu ktoś może zyskać życie.

1% białaczka

Każdy może pomóc

Aby mieć realny wpływ na leczenie choroby, można zdecydować się na zostanie potencjalnym dawcą szpiku. Pomocne będzie również przekazanie z podatku 1% na białaczkę, co pozwoli wypełniać statutowe cele fundacji i wspierać najbardziej potrzebujących w walce z chorobą. Białaczka to podstępny nowotwór, który może dotknąć każdego, dlatego warto pamiętać o tym, że pomagając, możemy przyczynić się do wyleczenia kogoś, kto ma jeszcze całe życie przed sobą. W chorobie nowotworowej ważny jest czas, dlatego tak ważne jest zabezpieczenie finansowe chorych, aby natychmiast mogli otrzymać skuteczną formę leczenia, bez konieczności gromadzenia środków finansowych.