pale wiercone


Tradycyjne pale wiercone, stosowane są powszechnie w budownictwie, w charakterze skutecznego wzmocnienia na przykład płytkich fundamentów w gruntach spoistych, czy też podczas konstrukcji ekranów akustycznych. Podczas wykonywania pali wierconych, koniecznej jest wywiercenie otworu o odpowiedniej średnicy, następnie usunięcie urobku, a dalej wypełnienie wywierconego otworu betonową mieszanką. Tradycyjne pale wiercone mogą być stosowane jako ciężkie fundamenty, pozwalające na przenoszenie dużych obciążeń, różnego typu. Stosuje się je również jako wzmocnieni różnego rodzaju zboczy i ochronę budowli istniejących, a także w różnego rodzaju projektach infrastrukturalnych, np. przy budowie dróg, mostów, tuneli. Pale wiercone mogą osiągać długość nawet 30 metrów, a najczęściej stosowane średnice to 800, 1000, 1200, i 1500 mm.

Pale CFA

W przypadku pali wierconych CFA – Continous Flight Auger – do wiercenia pali używany jest specjalny świder, który pozwala na betonowanie pala od samej podstawy, już na etapie wyciągania świdra z gruntu. Pale CFA mają zatem jeszcze szersze zastosowanie i dają dużo więcej możliwości. Można je wykonywać w dowolnym gruncie, a także na większej głębokości, niż ich tradycyjna wersja. Co więcej, pale CFA gwarantują większą wydajność pracy, idąca w parze z wysoką jej jakością. Oba rodzaje pali wierconych mogą być zbrojone lub nie. W przypadku konieczności wykonania zbrojenia jest ono robione za pomocą specjalnych koszy zbrojeniowych lub stalowych dwuteowników, które pogrążane są wibracyjne w palu, bezpośrednio po zakończeniu betonowania. Oba rodzaje pali wierconych mogą być wykonane też jako mikropale lub kolumny wzmacniające grunt

Zalety i wady pali wierconych

Pale wiercone to bardzo skuteczna i uniwersalna metoda wzmacniania gruntu. Ich tworzenie jest bardzo wydajne, nie wymagają skomplikowanej technologii, dzięki czemu możliwa jest wysoka powtarzalność. Pale wiercone oraz pale CFA nie wykazują duże oddziaływania na otaczające środowisko. Pale wiercone cechują się również bardzo dużą nośnością oraz małym stopniem osiadania. Duża dostępność różnych średnic pali gwarantuje możliwość stosowania ich do różnego typu prac. Wykonanie tego typu pali wymaga jednak odpowiednio dużego placu budowy, który związany jest z dużą ilością sprzętu i dojazdu bezpośredniego do każdego pala. Konieczna jest również utylizacja urobku z pali, co oznacza dodatkowe koszty dla inwestora. Tutaj alternatywą mogą być pale przemieszczeniowe, które są wykonywane bez wydobywania urobku na powierzchnię.