pożyczka na samochód bez baz

Instruktorzy nauki jazdy muszą być na bieżąco z przepisami, dlatego powinni cyklicznie brać udział w szkoleniach. Firma Edures  w Rzeszowie zapewnia warsztaty doskonalenia zawodowego  dla instruktorów i wykładowców. Wszystko przedstawione jest w profesjonalny i przystępny sposób. Program obejmuje zagadnienia z zakresu prawa ruchu drogowego, psychologii oraz umiejętności praktycznych.

Z czego wynika obowiązek uczestnictwa w warsztatach  instruktorskich?

Obowiązek uczestnictwa w szkoleniu wynika z Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011. Mówi ona o obowiązku przedłożenia staroście przez każdego instruktora najpóźniej do 7 stycznia każdego roku, zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów nauki jazdy.

kurs instruktora

Szkolenia są przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2013 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców.

W jaki sposób przebiegają warsztaty doskonalenia zawodowego?

Warsztaty te trwają dwa dni, obejmują zajęcia praktyczne i teoretyczne. Dzięki nim wzbogacana jest posiadana wiedza oraz udoskonalone zostają umiejętności praktyczne. Zajęcia dotyczą min.  psychologii, a tutaj mowa o metodach aktywizacji umysłu oraz odpowiedniej komunikacji. Poruszane są również zagadnienia z zakresu prawa o ruchu drogowym, techniki kierowania pojazdami i obsługa pojazdów oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego. Dokonuje się również omówienia najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców. Zajęcia obejmują również plac manewrowy oraz jazdę w ruchu miejskim.