Kryminologia i kryminalistyka

Wybór kierunku studiów zwłaszcza zaraz po zdanej maturze bywa trudny. Pojawiają się wątpliwości, czy kierować się predyspozycjami, jakie przejawialiśmy w liceum, czy może spełniać marzenia i rozwijać swoje pasje, a może postawić na aspekt praktyczny i wybrać studia, które zapewnią pracę w wyuczonym zawodzie? Każdy musi tę decyzję podjąć samodzielnie, warto jednak pamiętać, że studia mogą być przyjemne a nauka inspirująca i satysfakcjonującą, pod warunkiem, że uczymy się tego, co nas interesuje. Jeżeli zatem jesteś pasjonatem kryminałów, thrillerów, uwielbiasz rozwiązywać trudne zagadki kryminalne i drogą dedukcji dokładnie analizujesz każdą sytuację, patrząc z różnych perspektyw, być może idealną specjalnością studiów dla Ciebie będzie kryminologia i kryminalistyka?

Kryminologia i kryminalistyka – czego może się tam dowiedzieć?

Podczas studiów licencjackich na specjalności kryminologia i kryminalistyka będziesz mógł zagłębić się w świecie przestępstw, zbrodni, pracy organów ścigania, a także poznać ciemną i jasną stronę tego typu pracy. Będziesz miał szansę zagłębić się w samo zjawisko społeczne, jakim jest przestępstwo, a także poznać mroczne umysły przestępców. Studenci specjalności kryminologia i kryminalistyka uczą się odkrywania poszlak i motywów popełnionego czynu, a także studiują psychikę przestępcy. Ponadto, w trakcie studiów studenci poznają i badają sposoby zapobiegania i zwalczania zbrodni, a także metody resocjalizacji.

Kryminologia i kryminalistyka

Droga zawodowa po studiach na specjalności kryminologia i kryminalistyka

Studia na specjalności kryminologia i kryminalistyka dają wiedzę oraz umiejętności niezbędne do poprowadzenia ścieżki kariery po różnych stronach problemu. Jako absolwent tejże specjalności możesz podjąć pracę w policji, więziennictwie czy też służbach specjalnych, ale nie tylko. Swoją drogę zawodową możesz związać z instytucjami pomocy społecznej, służbami celnymi, instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego czy też firmami ochroniarskimi lub detektywistycznymi.

Nie tylko wykłady

Studia na specjalności kryminologia i kryminalistyka nie mogłyby opierać się tylko na wiedzy teoretycznej, pochodzącej z podręczników. W tej dziedzinie szczególnie ważna jest praktyka, wiedza i doświadczenie czerpane ze spotkań i współpracy z osobami, które na co dzień pracują w instytucjach związanych z ochroną przed przestępczością. Aby zatem jeszcze lepiej zagłębić się w poznawany temat, studenci kryminologi i kryminalistyki mają szansę współpracować z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym i prowadzić autentyczne prace badawczo-wdrożeniowe, porównawcze i eksperckie w dziedzinie kryminalistyki. To oczywiście tylko jeden z wielu elementów studiów na tej specjalności, które decydują o tym, że absolwenci zostają wyposażeni w rzetelną wiedzę oraz umiejętności praktyczne, pozwalające na pracę w wyuczonym zawodzie.