Montaż wentylacji

Wentylacja, czyli cyrkulacja powietrza pomiędzy pomieszczeniami a przestrzenią zewnętrzną jest niezwykle istotną sprawą ze względów zdrowotnych (zła wentylacja lub jej brak powoduje choroby m.in. układu oddechowego) oraz użytkowych (w źle wentylowanych pomieszczeniach tworzy się pleśń, wilgoć, która z kolei niszczy ściany). W halach produkcyjnych, gdzie emitowane są:

  • zanieczyszczenia stałe (pyły, wióry),
  • zanieczyszczenia gazowe (opary powstałe np. podczas spalania),
  • zanieczyszczenia biologiczne i chemiczne,
  • ciepło,
  • para wodna bardzo ważny jest właściwy montaż wentylacji.

Co rozumiemy pod pojęciem właściwy montaż wentylacji?

Prawidłowa wentylacja musi zapewnić skuteczny odpływ zanieczyszczonego powietrza z miejsca emisji, zapobiegać jego rozprzestrzenianiu się w hali i jednocześnie umożliwić dopływ odpowiednio oczyszczonego i uzdatnionego powietrza na potrzeby pracowników, w skrócie – zapewnić odpowiednie warunki pracy. Do tego niezbędny jest dobór właściwego systemu wentylacyjnego.

Montaż wentylacji

Jakie dane są potrzebne do doboru i montażu wentylacji na hali produkcyjnej?

  • rodzaj pomieszczenia,
  • powierzchnia pomieszczenia,
  • procesy mające wpływ na jakość powietrza,
  • lokalizacja stanowisk emitujących zanieczyszczenia.

Bardzo ważnym elementem jest ustawienie pracy wentylacji wywiewnej (miejscowej i ogólnej) i nawiewnej, obliczenie wymaganych strumieni powietrza usuwanego i nawiewanego jak również właściwe usytuowanie urządzeń głównych oraz wspomagających jak na przykład filtrów, odpylaczy.