uprawnienia zawodowe

Wykształcenie i wiedza techniczna są obecnie wysoko cenione na rynku pracy, ale w przypadku niektórych zawodów równie istotne jest potwierdzenie kwalifikacji stosownymi certyfikatami. W przypadku zawodów związanych z energetyką, jest to wręcz wymóg. Stosowne uprawnienia zawodowe w tym zakresie nie tylko dopuszczają do pracy w określonych warunkach, ale gwarantują bezpieczeństwo pracy oraz poprawność wykonywanych zleceń.

Uprawnienia sepowskie, co to takiego?

SEP – czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich, to organizacja zrzeszająca specjalistów i adeptów związanych z branżą energetyczną, która nie tylko sprawuje pieczę nad specjalistami tej dziedziny, ale zajmuje się ich egzaminowaniem i certyfikowaniem. Uprawnienia SEP są przyznawane na podstawie zdobytych kwalifikacji oraz zdanych egzaminów. Uprawnienia SEP są przyznawane terminowo – każdorazowo na okres 5 lat. Po tym czasie należy zadbać o ich odnowienie.

uprawnienia energetyczne G2 G3

Wyróżnia się trzy rodzaje uprawnień energetycznych, oznaczone odpowiednio symbolami G1 (elektryczne), G2 (energetyczne) i G3 (gazowe).

Uprawnienia dla elektryków SEP G1

Dla elektryków kluczowe jest zdobycie uprawnień energetycznych G1, czyli związanych z eksploatacją i nadzorem urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, w zakres których wchodzi ich obsługa (w tym czynności kontrolno-pomiarowe), konserwacja, remonty oraz montaż. Wraz z nabyciem uprawnień możliwa jest praca przy urządzeniach wytwarzających, przetwarzających oraz przesyłających energię elektryczną, wśród nich w szczególności przy urządzeniach i instalacjach o napięciu do i powyżej 1kV, zespołach prądotwórczych i urządzeniach elektrochemicznych oraz przy sieciach trakcyjnych i oświetleniu ulicznym.

Kursy przygotowawcze do egzaminów SEP

Dla usystematyzowania swojej wiedzy lub jej uzupełnienia, przed przystąpieniem do egzaminów SEP warto odbyć odpowiedni kurs przygotowujący. Odbywają się one cyklicznie w formie szkoleń dla zamkniętych grup i kursów otwartych. Kursy odbywają się w naszym ośrodku szkoleniowym w siedzibie firmy w Łodzi oraz licznych oddziałach na terenie całej Polski – od Rzeszowa, Krakowa i Opola, przez Lublin, Warszawę i Bydgoszcz, na Szczecinie skończywszy.