Czy malowanie elewacji wymaga zgłoszenia?

O estetyce nieruchomości nie świadczy jedynie zadbane podwórko, piękna i soczysta zieleń czy nowoczesne ogrodzenie. Równie ważna, jeśli nie najważniejsza, jest elewacja. Plamy, zacieki, wykwity mchu to najczęstsze przyczyny determinujące konieczność odnowienia fasady budynku. Jak to zrobić pod względem formalnym? Czy inwestor musi zgłaszać zamiar przeprowadzenia prac do właściwego urzędu?

Prawo budowlane

Podstawową ustawą, regulującą kwestie związane z prowadzeniem remontów oraz prac budowlanych, jest Prawo budowlane. Ustawa ta określa obowiązki inwestora, a także przypadki, w których niezbędne jest uzyskanie zgody właściwego organu lub dokonanie zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia prac. Odnosząc się do kwestii malowania elewacji, trzeba przywołać art. 29 ust. 2 pkt. 5 wspomnianej ustawy, który jednoznacznie wskazuje, że prace elewacyjne nie wymagają zgłoszenia, chyba że dotyczą obiektu zabytkowego.

Jeśli więc zamierzacie odnowić fasadę domu, biurowca, magazynu czy obiektu handlowego – możecie to zrobić bez powiadamiania urzędów. Zupełnie inaczej wygląda kwestia renowacji budynków zabytkowych. Wówczas, oprócz zgłoszenia, konieczne jest uzyskanie zgody właściwego konserwatora zabytków, który musi zaakceptować nie tylko samo zamierzenie przeprowadzenia remontu, ale także kolor i styl elewacji, jaki chce zastosować inwestor. W tym przypadku najlepiej skorzystać z pomocy doświadczonego architekta, który zadba o wszelkie kwestie formalne. W pokryciu kosztów honorarium dla projektanta pomocą będzie pożyczka online.

Malowanie elewacji

Skoro wiemy już, że do malowania elewacji nie jest potrzebne dodatkowe zgłoszenie ani wszczynanie procedury administracyjnej, warto zastanowić się, jak tego rodzaju inwestycja powinna być przeprowadzona? Na pewno odradzamy samodzielne wykonywanie prac, przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo. Jeśli budynek jest wysoki, wymaga ustawienia rusztowania, które ułatwia równomierne pokrycie elewacji farbą. Aby bezpiecznie poruszać się po rusztowaniu, należy je odpowiednio zamontować, do czego uprawnienia mają wykwalifikowane firmy.

Najlepiej skorzystać z usług przedsiębiorców zajmujących się remontami budynków. Jeśli wstępnie założony budżet nie przewidywał wynagrodzenia dla wykonawcy, pomocą będzie pożyczka online, która w łatwy sposób pozwoli sfinansować dodatkowe wydatki. Pamiętajcie także, że z malowaniem elewacji warto połączyć wykonanie termoizolacji, jeśli budynek jej nie posiada. W perspektywie przyniesie to znaczne oszczędności, przede wszystkim w kosztach ogrzewania.